UHF Adapter

顯示模式:

Adapter UHF Female to TNC FeMale

Adapter UHF Female to TNC FeMale,50Ω, DC~6GHz

Adapter UHF Female to BNC FeMale

Adapter UHF Female to BNC FeMale,50Ω, DC~6GHz

Adapter UHF Male to UHF Male

Adapter UHF Male to UHF Male,50Ω, DC~6GHz

Adapter UHF Male to TNC Female

Adapter UHF Male to TNC Female,50Ω, DC~6GHz

Adapter UHF Male to BNC Female

Adapter UHF Male to BNC Female,50Ω, DC~6GHz

Adapter UHF Female to UHF FeMale

Adapter UHF Female to UHF FeMale,50Ω, DC~6GHz